language

ورود به سیستم

بازیابی کلمه عبور

بازگشت

گروه اجرایی کنگره ی معماری و شهرسازی شیراز با همکاری آپادانا و هنر شیراز

کنگره معماری وشهرسازی شیراز در محل ارگ کریمخانی در روز جمعه 29 بهمن ماه برگزار میشود.

تیم های اجرایی کنگره با همکاری موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز و دانشگاه هنر شیراز تدوین و راه اندازی شد.

دیوانخانه شیراز محل دبیر خانه کنگره پذیرایی دوستان مقاله دهنده می باشد.